Nếu bạn là khách hàng của LVtech KHÔNG sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ HOẶC CHƯA là khách hàng của LVtech:

Để liên hệ với các trung tâm hỗ trợ của G Suite trên toàn cầu thông qua điện thoại, email và công cụ trực tuyến, bạn cần cung cấp mã số PIN của tên miền ngay khi liên hệ. Ngôn ngữ trao đổi là tiếng Anh.

Tuy nhiên, LVtech sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật với mức phí là 2.000.000 đồng cho một yêu cầu.

  • Bạn sẽ không thanh toán bất kỳ chi phí nào ngoài việc xác nhận đồng ý theo mẫu đính kèm  và gửi lại mẫu này có chữ ký và đóng dấu cho LVtech bằng email, fax.
  • Sau đó Bạn mở yêu cầu thông tin tại đây. Mỗi yêu cầu sẽ được thực hiện không quá 2 giờ đối với ngày làm việc bình thường.
  • Bạn sẽ thanh toán cho LVtech ngay sau khi sự cố được giải quyết xong.

Nếu bạn là khách hàng của LVtech CÓ sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ

Bạn có thể liên lạc với LVtech thông qua số điện thoại chỉ dành để hỗ trợ khách hàng là +84 908 004 497 hoặc email đến  support@lvtech.com.vn. Chú ý: LVtech chỉ phản hồi những khách hàng có sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ G Suite