Bên cạnh chi phí khởi tạo, đào tạo (nếu có) thì chi phí cho một license dành cho một người dùng G Suite Basic là:

1.209.600/năm/người dùng

Áp dụng cho 20 tài khoản đầu tiên

1.440.000/năm/người dùng

Áp dụng cho tài khoản thứ 21 trở lên

Tham khảo thêm tại đây.


Chi phí cho một license dành cho một người dùng G Suite Business là:

2.765.000/năm/người dùng

Áp dụng cho 20 tài khoản đầu tiên

3.456.000/năm/người dùng

Áp dụng cho tài khoản thứ 21 trở lên

Tham khảo thêm tại đây.

Tham khảo

-        So sánh chi phí G Suite Basic và MS Exchange

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3RndpTnJYVm5XMUk/view?usp=sharing

-         So sánh chi phí G Suite Basic và Office 365

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3QVRqcDFKMDlDb00/view?usp=sharing


-         So sánh chi phí G Suite Basic và Lotus Notes

https://drive.google.com/file/d/0By2LWta_orC3SEJNVDNhSHgydXM/view?usp=sharing