Lợi ích dành cho người dùng bao gồm:
  • Khả năng truy cập dữ liệu mọi lúc, mọi nơi, bằng bất cứ phương tiện máy tính

  • Dung lượng email 30GB cho mỗi người dùng với khả năng tìm kiếm mạnh mẽ 

  • Các công cụ nhắn tin và cộng tác đơn giản và nhanh 

  • Không bao giờ mất dữ liệu, ngay cả khi máy tính hỏng hay bị mất cắp 
  • Các ứng dụng đơn giản, không cần đào tạo nhiều 

  • Google cung cấp thêm nhiều ứng dụng miễn phí khác

Xem thêm
https://sites.google.com/a/lvtech.com.vn/google-apps-for-work/dhoi-voi-to-chux https://sites.google.com/a/lvtech.com.vn/google-apps-for-work/tiet-kiem-chi-phi